Registr vysokých škol a uskutečňovaných studijních programů je veden dle § 87 odst. 1 písm. j) bod 2. zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
© 2022 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aktualizace k 09.02.2022 18:06